Forum każdego miłośnika kotów - portal Koty Domowe Tygrysy

koty lewaForum - portal Koty Domowe Tygrysykoty prawa

 Nasze forum - strona główna

 Portal koty domowe tygrysy

 Koty domowe

 Koty rasowe

INFORMACJA PORTALU DOMOWE TYGRYSY

Kochane kocioluby ...

To już ostatnie dni Domowych Tygrysów w obecnej formie. Wkrótce przechodzimy na nową wersję z obsługą urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, iż spotka się to z Waszą aprobatą. Oczywiście wszystkie konta użytkowników, zdjęcia kotów oraz ogłoszenia - pozostaną nienaruszone ...

Wyjątkiem są wpisy w kotach rasowych które zostały przeniesione do portalu TwojeKoty.eu. Ogrom pracy przed nami, lecz liczymy że się uda.

 

Forum miłośników kotów  

Forum o kotach Domowych Tygrysów > DYSKUSJE NA LUZIE > Rozmowy o ...
Nowy temat · Odpowiedz
Koleżanki i Koledzy – hodowcy i miłośnicy kotów rasowych
Ryszard
13-02-2013, 21:04:45

Koleżanki i Koledzy – hodowcy i miłośnicy kotów rasowych.Od pewnego czasu jestem w prywatnym konflikcie z Panią Anią – wiceprezes FPL, pełniącą także funkcję członka Zarządu CCL. Nasz konflikt miał charakter prywatny i nie był upubliczniany. W ostatnim okresie doszło do wydarzeń, które zmieniły nasz prywatny konflikt, w oficjalną sprawę systemową, konflikt na linii hodowca – członek Zarządu FPL - czyli nie jest to już sprawa prywatna.Pani Anna Wilczek, dobrowolnie pełni zaszczytną funkcję w naszej organizacji, więc jest zobowiązana do właściwej reakcji na poniższy tekst. Oczekuję od Pani Anny podjęcia obrony swojego dobrego imienia, nie za pomocą grupy wielbicieli, którzy pewnie za chwilę mnie tu zjedzą, lecz na podstawie konkretnych dokumentów, prawdziwych faktów i wydarzeń, lub za pomocą powództwa sądowego skierowanego przeciwko mojej osobie. Post ten podpisuje i autoryzuje jest więc oficjalnym dokumentem z zarzutami skierowanymi do p. Anny, które całkowicie ją dyskredytują na pełnionej funkcji.Jako członek organizacji FPL (poprzez członkostwo w klubie CCW Wrocław) – żądam od Pani Anny Wilczek - wiceprezes FPL1/ Natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji opiekuna – koordynatora polskich asystentów sędziowskich z ramienia FPLUzasadnienie:

a/ Pani Anna Wilczek z tytułu pełnionej funkcji opiekuna-koordynatora polskich asystentów sędziowskich, ponosi znaczną odpowiedzialność, za skandal związany ze sprawą Pana Alberta Kurkowskiego,, który przyniósł wielką szkodę wizerunkową FPL, polskim hodowcom i sędziom, w kręgach zagranicznych organizacji felinologicznych.

Pani Anna Wilczek z tytułu pełnionej funkcji, nie powinna była dopuścić do wysłanie nierzetelnych dokumentów. Sprawa ta powinna zostać, wykryta i załatwiona dyscyplinarnie w FPL, z wnioskiem do FIFe, o wyciągniecie konsekwencji dyscyplinarnych w zakresie kar sędziowskich, do których FPL nie ma uprawnień. Przepuszczenie sprawy dalej, bez prawidłowej weryfikacji dokumentów i zakwestionowania dokumentów nierzetelnych – jest bezdyskusyjnym niedopilnowaniem przyjętych na siebie obowiązków co spowodowało powstanie dużej szkody wizerunkowej dla polskich hodowców, sędziów i organizacji. Prawidłowy tok postępowania spowodowałby odwrotną reakcję – podniesienie prestiżu wymienionych grup.b/ Pani Anna Wilczek skompromitowała siebie i pełnioną funkcję opiekuna-koordynatora polskich asystentów sędziowskich, przekładając nad przyjęte z ramienia FPL obowiązki, prywatną zemstę na mojej osobie, poprzez wykluczenie z grona asystentów sędziowskich na wystawie CCL , mojego syna Mateusza Jędrzejowskiego. Wcześniej Pani Wilczek osobiście – pisemnie potwierdziła, iż Mateusz będzie asystentem na tej wystawie.

Cytat z korespondencji wysłanej przez Panią Annę Wilczek do Mateusza Jędrzejowskiego z dnia 1 lutego 2012 roku.

„ (…) Niestety, Zarząd CCL odrzucił Twoja prośbę o bycie asystentem sędziowskim na naszych wystawach w ogóle , po tym jak Twój ojciec wysłał do mnie szkalujący, obraźliwy list z groźbami dotyczącymi mnie, Ewy Simy i reszty Pań Zarządu CCL. Przykro mi, ale nasze wcześniejsze ustalenia możesz uznać za nieważne. (…)

Prawdą jest, że od dłuższego czasu prowadzę z Panią Wilczek prywatny spór o zasady poszanowania etyki hodowlanej. Będzie o tym niżej. Jest to jednak mój spór z Panią Wilczek. Mateusz jest moim synem, ale to dorosły człowiek, mający swoje życie i nigdy nie był w żaden sposób zaangażowany w tą sprawę. Nieprawdą jest , iż moja korespondencja do p. Wilczek była „szkalująca, obraźliwa z groźbami dotyczącymi mnie, Ewy Simy i reszty Pań Zarządu CCL” – list ten na każde żądanie zostanie przeze mnie udostępniony. Sięgniecie przez Panią Wilczek, za zasłony Zarządu CCL , do wielokrotnie skompromitowanej w historii metody rodzinnej odpowiedzialności zbiorowej, jest tak niskie, podłe i żenujące, że pozostawię ten fakt bez dodatkowego komentarza. Osoba tak postępująca, kierująca się w życiu tak niskimi pobudkami jak chęć zemsty, choćby na rodzinie oponenta, nie ma prawa pełnić funkcji opiekuńczej, która siła rzeczy jest także funkcja dyscyplinującą i wychowawczą w naszej organizacji.Żądam i oczekuję dymisji Pani Wilczek - w trybie natychmiastowym.2/ Wzywam Panią Annę Wilczek do natychmiastowego wyjaśnienia poruszonych poniżej spraw, w których zajmowała stanowisko, niezgodne z interesami i przekonaniami rzetelnych i uczciwych hodowców, w partykularnym interesie hodowli zrzeszonej w CCL, w której p. Wilczek jest Członkiem Zarządu.Żądanie moje jest skierowane do wiceprezesa FPL, sędziego FIFe, a nie do Członka Zarządu CCL.Funkcja w Zarządzie FPL, oraz pozycja sędziego FIFe, zobowiązuje p. Wilczek do działania zgodnego z oczekiwaniami wyborców, czyli hodowców, poszanowania etyki hodowlanej z poczuciem uczciwości i przyzwoitości. Brak tych cech dyskredytuje zdolność osoby do pełnienia takich funkcji.a/ W piśmie, które Pani Wilczek podpisała jako Zarząd Łódzkiego Klubu, nie znalazła niczego niewłaściwego w całkowitym złamaniu zasad podpisanej umowy kupna-sprzedaży kota, przez członków swojego klubu, pomimo, iż załączona dokumentacja bezdyskusyjnie i bezspornie dowodziła złamania zasad tego kontraktu.Dobrze wiem, że umowa kupna-sprzedaży kota jest czynnością ostateczną i nie podlega ograniczeniem do prawa własności. Za złamanie kontraktu kupującemu nie grożą żadne sankcje prawne. Ograniczenia kontraktowe mają charakter honorowy, lecz jako takie powinny być respektowane wzajemnie przez hodowców szanujących swoja pracę. Potępienia takiego naruszenia etyki hodowlanej, zażądałem w imieniu oszukanego hodowcy, własnym i wielu innych hodowli, od CCL - wobec swojego członka. Kto, jeżeli nie kluby hodowców mają bronić i wspierać naszą pracę hodowlaną przed nieuczciwością innych osób. Skoro prawo jest kulawe, nasze środowisko powinno się wzajemnie wspierać i chronić. Niestety w odpowiedzi Zarządu CCL podpisanej także przez Panią Wilczek, nie znalazło się żadne potępienie ani nawet ostrzeżenie dla działań podmiotowej hodowli, a wprost przeciwnie zaatakowano mnie za poruszenie spraw, które nie powinny mnie obchodzić, gdyż kluby są niezależne i samodzielne.b/Pomimo ujawnienia i udowodnienia przez mnie wielu prób zafałszowania rzeczywistości tej hodowli, dokonywanych w trakcie trwania sporu, za zgodą i wiedzą CCL (zmiany właścicieli hodowli, zmiany prawa własności kota , próba zmiany przydomka .itd.…) w celu pozornego potwierdzenie legalności praw hodowlanych do kota, Pani Wilczek nadal nie widzi w tym nic złego..c/ CCL i Pani Wilczek zarekomendowała do KR FPL , prezesa CCL panią Ewę Simę. Spotkało się to z moim protestem, który przekonał kilku delegatów na WZ i między innymi dlatego ta kandydatura upadła. Za tą sprawę zemsta CCL i p. Wilczek została skierowana w stronę mojego syna Mateusza. Bezsilność spowodowana brakiem merytorycznych argumentów w naszym sporze, wzbudziła bardzo brzydkie instynkty u tych Pań - wprowadzenie zasady rodzinnej odpowiedzialności. Sprawa ta ośmiesza Zarząd CCL - nad czym można ubolewać, ale to ich klub i mają do tego prawo. Ta sama sprawa dla p.Wilczek, jest już sprawą nie tylko ośmieszającą lecz także dyskredytującą jej jakąkolwiek przydatność w Zarządzie FPL i FIFe. Jak może ktoś na takich stanowiskach, bez żadnej uzasadnionej przyczyny, tylko z powodu bezsilnej złości na inną osobą, kierując się uczuciem zemsty zrobić coś takiego.... To są najbardziej prymitywne ludzkie instynkty, zemsta na niewinnej i niezaangażowanej osobie, na kimś bliskim... To co zrobił Albert Kurkowski jest niczym moralnie w porównaniu z tym co zrobiła Pani Anna Wilczek.

Dla wyjaśnienia powodu frustracji - pani Ewa Sima wystawiła i podpisała do Sądu Okręgowego w Łodzi, nierzetelną i nieprawdziwą opinię o podmiotowej, w sporze, łódzkiej hodowli. Pani Ewa Sima, przez 6 miesięcy, unikając jawnej kompromitacji, nie stawiła się w tym Sądzie jako świadek. Została za to ukarana grzywną sądową Zrezygnowałem z wniosku o jej doprowadzenie, uznając, że mimo wszystko, nie jest to warte aż takich metod.W czasie sporu- trzykrotnie proponowałem honorowe dla wszystkich, przyjazne zakończenie tej sprawy. Wystarczyło powstrzymać urażoną dumę, przejrzeć dokumenty i udzielić podmiotowej hodowli upomnienia – pouczenia, o niewłaściwości zastosowanej metody pozyskania kota. To nie wiele za złamanie honorowych (pisemnych) ustaleń kontraktowych. Pani Wilczek nie skorzystała z tego wyjścia…

- Uważam, że Pani Wilczek nie jest już także pełnowartościowym sędzią felinologicznym. Skoro do odpowiedzialności za nasz spór, pociągnęła nawet mojego syna – szykanując go w sposób oczywisty i ewidentny, to jak będzie na wystawach oceniać moje koty, czy koty popierających mnie jawnie w tej sprawie kilkunastu hodowców, polskich i europejskich. Pani Wilczek utraciła prawo do sędziowania na wystawach, na których się pojawiamy. Bojkotujemy i nadal będziemy oficjalnie bojkotować wystawy na, które jest zapraszana.Pani Wilczek, jest nieodpowiednią osobą do piastowania jakikolwiek eksponowanych stanowisk poza Zarządem swojego klubu - CCL. Albert Kurkowski zakończył karierę w naszej organizacji wskutek próby podłożenie nieprawdziwego świadectwa. Pani Wilczek, jak to pokazała potrafi akceptować i legitymizować nieetyczne zachowania swoich klubowych hodowli, popierać fałszywe zaświadczenia, wprowadzać do kociego życia takie elementy jak zakulisowe intrygi, zasadę zbiorowej odpowiedzialności, zemstę - to w krótkim czasie dużo więcej zła i złego dla hodowców, niż zrobił to AK. Oczekujemy od Was - wybranych, jako naszych reprezentantów, działania w naszym - hodowców interesie i uczciwości i rzetelności. To nie jest firma p. Anny i nie ona tu rządzi, chociaż tak się p. Annie chyba wydaje. To jest nasza - hodowców organizacja, pracujecie dla nas i za nasze pieniądze. Dobrowolnie zgodziła się Pani na tą pracę, a my Pani zaufaliśmy. Cechy i zachowania, które ujawniła Pani w ostatnim okresie wskazują jednak, że nie jest Pani osobą godną tego zaufania i żądam od Pani natychmiastowej, dobrowolnej rezygnacji ze wszystkich zajmowanych stanowisk w FPL.Oczekuje na Pani dymisję lub na merytoryczną odpowiedź na tym forum, popartą twardymi dowodami, a nie opiniami zwolenników.

Informuję, iż jakikolwiek próby zafałszowania rzeczywistości, kłamstwa lub półprawdy , ripostował będę ujawnianiem dokumentów źródłowych.

Każdy z dziś przedstawionych zarzutów, jest bardzo dobrze udokumentowany i na życzenie dokumenty te będą przestawiane.

Pominąłem kilka pomniejszych spraw, o które się spieraliśmy koncentrując się na najważniejszych.Pani Anno,

Tu nie ma nic obraźliwego, to nie jest prywatna kłótnia, to jest problem organizacji, który należy szybko wyjaśnić i rozwiązać.

Człowiek na Pani stanowisku, nie może mieć dwóch twarzy - musi być absolutnie czysty i uczciwy, wiec nie powinna mieć Pani żadnych kłopotów z udowodnieniem swoich racji bądź na tym forum, bądź przed sądem po złożeniu pozwu na mnie.... Jako osoba funkcyjna nie ma Pani prawa do milczenia i intryg zakulisowych - jak to już się zdarzało. Sprawa została publicznie otwarta ....

Przyjaciele mnie ostrzegają, że " na kogo wilczek, na tego bęc..." ale, przez rok czasu nie odważyła się Pani na otwarte wyjaśnienie tych spraw, skarżąc się tylko na mnie gdzie i jak się dało. Popracujmy wiec otwarcie - wyjaśnijmy, kto ma rację, a kto kogo szykanuje i zastrasza. Zacznijmy od zwykłej uczciwości, postawiłem Pani zarzuty - oczekuję dowodów, że są fałszywe, lub przeproszeń dla hodowców i zwolnienia miejsca w FPL, dla kogoś mniej butnego i niezarozumiałego, niemściwego, kogoś kto będzie pamiętał, że w FPL jest po to, aby nam na dole było lepiej i weselej...

Z poważaniem

Ryszard Jędrzejowski

GreGoR
13-02-2013, 22:03:26

Cóż ... temat interesujący i ciekaw jestem jak się spraw potoczą.

 Ciekawe jakie były powody i argumenty usunięcia wątku z forum miau?

Adoelle
13-02-2013, 22:51:04

No, ja myślę, że FPL się sypie....

Zdjęcia naszych kotów
sloncejw alaada12 BuLka 1000jezior mruczalscy
Zdjęcia naszych kotów rasowych
Mruczoduszka kwiatek1956 kwiatek1956 kwiatek1956 kwiatek1956
Ostatnie tematy poruszane na forum
TematAutorOdpowiedziOdsonOstatni post
Prawa fizyki w kocim świecieIrena099524-10-2009, 08:00:59
Zdrowie na wesoło: nasze i kota ... - czyli jak podać kotu tabletkęGreGoR0148524-10-2009, 11:59:37
Twarde zasady opiekuna kotaGreGoR093427-10-2009, 21:15:27
Mądrości kota czyli kocie przykazaniaGreGoR0111923-10-2009, 10:11:48
Co powiedzą koty gdy potrzeba wymienić żarówkę?Kot0120604-11-2009, 11:49:57
Pakowanie prezentów gdy masz kota;)Catchy0146409-12-2009, 22:46:28
O wyższości kota nad ...GreGoR6166620-04-2010, 16:22:48
Kilka dni z kociego dziennikaCatchy397023-11-2009, 21:15:55
Koty i ich łapy ...GreGoR091619-05-2010, 15:51:45
Kocie miejsca na mapieTd3290191220-06-2010, 02:18:25
Cytaty o kotach ...
Panu Bogu nic si nie udao, z wyjątkiem kotw. - Wiesawa Szymborska

 

Portal Koty domowe tygrysy 

O nas, Kontakt z nami, Forum, biblioteka.

 

 

Jesteśmy też na facebooku

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2009-2012 domowe-tygrysy.info.

  Logo portalu Koty, Domowe Tygrysy - www.domowe-tygrysy.info

 

 

Nasze strony o kotach

strona PL      Portal Koty Domowe Tygrysy - www.domowe-tygrysy.info

    wszystko o kotach domowych i kotach rasowych

 

strona PL      Tęczowy most - Koty tęczowego mostu

    Miejsce pamięci naszych mruczących przyjaciół ...

 

strona PL      Portal kota rasowego - www.TwojeKoty.eu

    Wszystko o kotach rasowych, wystawach i pokazach ...

 

strona PL    TwojeKoty.eu na Facebook'u - Zapraszamy!

    tu informujemy o wszystkich kocich wydarzeniach,

 

pagina IT    il portale dei gatti Tigri domestiche - www.tigri-domestiche.it

    portal i forum o kotach domowych i rasowych w języku włoskim  Portal Koty

Domowe Tygrysy EU Koty rasowe na świecie

 

FIFe - Fédération Internationale Féline  TICA - The International Cat Association  WCF - World Cat Federation   il portale dei gatti Tigri domestiche - www.tigri-domestiche.it

 

 

Od 2009 roku

z Tobą i Twoim kotem

 

 

Warto być z nami!

www.domowe-tygrysy.info

 Aktualnie jesteśmy partnerem medialnym:

 

Cat Club Rybnik - www.catclubrybnik.pl                 Klub kota X-Treme - www.klubkota.pl